ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

06 травня 2014 № 229-рПравила розгляду громадських ініціатив жителів м. Кам’янця-Подільського з використанням інтернет-ресурсу «Кам’янецька петиція»


 • 1. Громадськими ініціативами вважаються пропозиції жителів м. Кам’янця-Подільського з питань соціально-економічного розвитку міста, вдосконалення муніципального управління, подані з використанням інтернет-ресурсу «Кам’янецька петиція», що відповідають встановленим Правилами вимогам.
 • 2. Направляти громадські ініціативи з використанням інтернет –ресурсу «Кам’янецька петиція» і голосувати за них можуть жителі м. Кам’янця-Подільського, які досягли віку 18 років.
 • 3. Розміщенню громадської ініціативи на інтернет–ресурсі «Кам’янецька петиція» передує обов’язкова попередня експертиза, за винятком випадків, встановлених цими Правилами.
 • 4. Функції з проведення попередньої експертизи громадської ініціативи здійснює відділ інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації міської ради, а прийняття рішення про розміщення громадської ініціативи на інтернет-ресурсі (у розділі для голосування), або про відмову в її розміщенні, а також забезпечення роботи інтернет-ресурсу надається експертній групі.
 • 5. Оформлення громадської ініціативи здійснюється шляхом заповнення українською мовою спеціальної форми на інтернет–ресурсі «Кам’янецька петиція».
 • 6. Текст громадської ініціативи не повинен містити нецензурних або образливих виразів, загроз життю або здоров’ю громадян, закликів до здійснення екстремістської діяльності. Громадська ініціатива, в тексті якої містяться нецензурні або образливі вирази, загрози життю або здоров’ю громадян, а також заклики до здійснення екстремістської діяльності, знімається відділом інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації міської ради з розгляду, без проведення попередньої експертизи, про що громадянин, який направив таку ініціативу, повідомляється шляхом отримання електронного листа.
 • 7. Рішення про зняття громадської ініціативи з розгляду без проведення попередньої експертизи можливе у випадках, якщо громадянином повторно направлено громадська ініціативу, по якій було прийнято рішення про відмову в її розміщенні на інтернет–ресурсі, або яка не отримала в ході голосування необхідної підтримки, і при цьому у громадській ініціативі не наводяться нові доводи або не вказуються нові обставини, або якщо аналогічна громадська ініціатива вже розміщена на інтернет-ресурсі та отримала необхідну підтримку в ході голосування, або голосування по ній не завершено. Про це рішення, громадянин, який направив громадську ініціативу, повідомляється шляхом отримання електронного листа.
 • 8. У ході попередньої експертизи встановлюються відповідність громадської ініціативи згідно вимог Конституції України, в тому числі в галузі прав, свобод і законних інтересів громадян, актуальність проблеми, що міститься у громадській ініціативі, обґрунтованість пропонованих варіантів її вирішення.
 • 9. За результатами попередньої експертизи відділ інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації міської ради приймає рішення: а) про розміщення громадської ініціативи на інтернет -ресурсі (у розділі для голосування ) і початок процедури голосування; б) про відмову в розміщенні громадської ініціативи на інтернет -ресурсі;
 • 10. Розміщена на інтернет-ресурсі громадська ініціатива повинна отримати необхідну підтримку в ході голосування з використанням інтернет-ресурсу. Підтриманою вважається ініціатива, яка за 100 днів після її розміщення на інтернет-ресурсі отримала:а ) не менше 500 голосів громадян – на підтримку ініціативи;
 • 11. Голосування за громадську ініціативу з використанням інтернет-ресурсу починається в день розміщення цієї ініціативи на інтернет-ресурсі (у розділі для голосування) і проводиться упродовж 100 днів.
 • 12. Система голосування з використанням інтернет - ресурсу організовується за принципом "одна людина - один голос" і передбачає для громадян можливість проголосувати як за ініціативу, так і проти неї.
 • 13. Відділ інформаційного забезпечення міської ради забезпечує: а) можливість вільного використання громадянами інтернет-ресурсу для ознайомлення з розміщеними на ньому громадськими ініціативами, підсумками голосування, прийнятими рішеннями, а також для отримання інформації про хід та результати реалізації громадської ініціативи; б) можливість голосування, обробку голосів, поданих шляхом дистанційного електронного голосування, і достовірність його результатів.
 • 14. Громадська ініціатива, яка не отримала в ході голосування необхідної підтримки, вважається не підтриманою і знімається з розгляду. Інформація про це розміщується на інтернет-ресурсі.
 • 15. Громадська ініціатива, що отримала в ході голосування необхідну підтримку, надається для прийняття рішення міській раді для прийняття рішення з обов’язковим винесенням громадської ініціативи для обговорення на черговій сесії міської ради.
 • 16. Експертна група формується згідно розпорядження міського голови.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

06 травня 2014 № 229-р


Склад експертної групи з розгляду громадських ініціатив жителів м. Кам’янця-Подільського


 • 1. Андрій Зоін, громадський діяч, організатор фестивалю «Республіка».
 • 2. Олександр Борейко, член виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради, підприємець.
 • 3. Олександр Запоточний, учень 10-А класу Кам`янець-Подільської гімназії, бронзовий призер у ІІ Міжнародній олімпіаді з історії.
 • 4. Володимир Даниляк, майстер спорту Міжнародного класу з мотоболу, тренер команди «Поділля».
 • 5. Борис Цвігун, головний лікар міської поліклініки.

                23 грудня 2015 року № 745-р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 06.05.2014 № 229-р

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі звернення голови ГО «Моя країна – єдина Україна» С.Паляниченка від 30.11.2015:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 06.05.2014 № 229-р «Про створення інтернет-ресурсу «Кам’янецька петиція», а саме:

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції:

«2. Відділу інформаційного забезпечення та зв’язків із засобами масової інформації (Грінішина І.В.) вести контроль за інтернет-ресурсом «Кам’янецька петиція» та забезпечувати інформаційне наповнення проекту».

1.2. У пункті 10 «Правил розгляду громадських ініціатив жителів м. Кам’янця-Подільського з використанням інтернет-ресурсу «Кам’янецька петиція» слова: «…не менше 500 голосів громадян…» замінити словами: «…не менше 250 голосів громадян…».

1.3. Внести доповнення до складу експертної групи з розгляду громадських ініціатив жителів м. Кам’янця-Подільського, а саме:

«6. Любов Савліва, громадська діячка, юрист, виконавчий директор ПП «Гарантія консалт».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами Мельничук Я.С.